2 Ergebnisse
Ergebnisse nach:
1. ISBN 3980772039

Kodeks wykroczen /Das Übertretungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe

Katarzyna Wojdalska
2. ISBN 3980772020

Kodeks karny wykonawczy /Das Strafvollstreckungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe

Grazyna ZboralskaBernard ukankoKatarzyna SzczygielskaAnna SamselKatarzyna PietrasKatarzyna WojdalskaMicha JakowczykKamilla Matthies