ISBN 8070213345 Zoomen

Jak porozumět bibli: Úvod do Sarého a Nového zákona (2000)

Ursula StruppeWalter Kirchschläger